Skapar trygghet och förebygger oönskade incidenter.

Ronderande bevakning innebär att en väktare rör sig inom ett geografiskt område. Vår främsta uppgift vid rondering är att upptäcka risker och att förebygga oönskade händelser som tex vattenläckage, brand, inbrott och skadegörelse. De avvikelser vi hittar åtgärdas och rapporteras direkt till dig som kund via vårat rapporteringssystem GuardTools. Vi gör både inre och yttre tillsyn och kontrollerar exempelvis fönster, dörrar, utrustning och maskiner.

Vi kan erbjuda rondering dygnet runt, 365 dagar om året. Vår flexibilitet gör att du som kund har möjlighet att anlita oss för såväl återkommande ronder som under kortare tidsperioder t.ex. vid resor eller andra tillfällen när behovet av extra bevakning finns. Det är ditt behov som avgör oavsett om du kontaktar oss som företag eller privatperson.

Vid intresse från flera fastighetsägare på ett villakvarter kan vi även rondera kvarteret vid olika tidpunkter nattetid för att skapa trygghet.

HÖR AV dig till OSS:
VID AKUTA ÄRENDEN RING: 0911-13701