För traffiksäkerhet och trivsel

En väl fungerande parkering bidrar till trivsel och främjar en säkrare trafikmiljö. Vi anlitas av kommun, privata fastighetsägare och hyresvärdar och är idag det främsta företaget inom parkeringsbevakning i Piteå kommun.

Våra kunder bestämmer själva vilka parkeringsregler som skall gälla på deras privatägda områden. Till exempel vad som gäller för besöksparkeringar, avgifter och eventuella tidsintervaller för p-skiva. Vi åtar oss till exempel att sätta upp korrekta skyltar med gällande regler, informera boende och besökare om vilka regler som är gällande och ser sedan till att de efterföljs.

Vi arbetar med både civil- och offentligrättslig parkeringsövervakning. Det innebär att vi har kompetensen att skriva parkeringsanmärkningar både på kommunal och privat mark.

HÖR AV dig till OSS:
VID AKUTA ÄRENDEN RING: 0911-13701