Behandling av personuppgifter på NVS Bevakning AB

För NVS AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. 

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom NVS bevakning AB:s verksamhet är NVS bevakning AB (org nr: 556986-9042) personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du kontaktar oss via vårat kontaktformulär. De personuppgifter som du skickar till oss genom kontaktformuläret omfattar endast enklare kontaktinformation som exempelvis namn, epostadress, företagsnamn samt telefonnummer.

Om du ansöker om arbete hos NVS Bevakning AB och väljer att skicka in ansökningshandlingar till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg kan dessa innehålla personliga uppgifter. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, och telefonnummer. Om din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Kund hos oss
Generell behandling av personuppgifter.
Kundens integritet tillsammans med kvaliteten på alla våra tjänster står alltid i fokus för oss. Vid ingång av avtal med oss behandlar vi personuppgifter i syfte att administrera uppdragsavtal. Detta innefattar personuppgiftsbehandling i syfte för fakturering, redovisning, bokföring och annan liknande behandling. Vid respektive tjänst kan ytterligare personuppgiftsbehandling ske enligt avtal mellan NVS Bevakning AB och kund.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att vi ska kunna erbjuda våra åtaganden gentemot dig som kund kan vi komma att dela dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med tillexempel IT-system och betaltjänster, Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag med tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Personuppgiftsbiträden
För dig som är kund eller leverantör till NVS bevakning AB är det viktig att se till att parterna har ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter.  De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Kameraövervakning
En del utrymmen i NVS Bevaknings lokaler på Mejselvägen 15 C kameraövervakas, dessa utrymmen har tydlig skyltning om detta. Inspelat material sparas i 7 dagar och raderas sedan. Ingen annan än en begränsad mängd personer på NVS Bevakning AB har tillgång till filmmaterialet. Granskning av filmmaterialet sker endast i det fall det finns en misstanke om brott. Vid misstanke om brott som exempelvis stöld, inbrott eller skadegörelse lämnas filmmaterialet över till polis för vidare utredning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse för detta.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.

Cookie-filer

Vad är en Cookie?
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?
Nej du behöver inte tillåta cookies för att kunna använda denna webbplats.

Hur använder vi cookies på denna webbplats?
Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter/identifierande information om vem du som besökare är.

Kontakta oss om du har frågor gällande GDPR och personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss direkt. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

NVS Bevakning AB
Mejselvägen 15 C
943 36 Öjebyn
Sverige

Telefon: 0911-137 01
E-post: info@nvs-bevakning.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2020-02-13