Med anledning av Covid-19

Med anledning av coronaviruset som snabbt sprider sig i Sverige och världen vill vi på NVS Bevakning AB berätta lite om hur vi arbetar för att undvika onödig smittspridning.
 
 
I detta yrke har vi en stor utsträckning av indirekt, men främst direkt kontakt med människor och därför är alla våra bilar redan utrustade med handsprit. Vi  spritar händerna ordentligt varje gång vi sätter oss i bilarna samt innan vi går ut ifall att eventuella baciller har följt med från uppdraget eller platsen vi varit på. Vi använder även, i den mån det går, handskar när vi arbetar eller vistas bland människor.
 
Vi ber er om förståelse att vi kommer försöka hålla avstånd till er vi träffar som inte befinner sig i direkt livsfara då coronaviruset sprids via droppsmitta, d.v.s vid hosta, nysningar eller direktkontakt mellan två personer. Det sista vi vill är att utsätta er och oss för eventuell omedveten smitta.
Skulle någon av vår personal uppvisa de symptom som överensstämmer med coronaviruset kommer vi att uppmana denne att stanna hemma.
 
Vi håller oss uppdaterade om viruset och hur situationen utvecklas och eventuellt vidtas ytterligare försiktighetsåtgärder därefter. Vi hoppas att denna pandemi snart ska vara inom kontroll och att vi tillsammans genom omtänksamhet för våra medmänniskor kan hjälpas åt att minska spridningen!
För aktuell information och riktlinjer hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten. 
 
 
Med vänlig hälsning,
Peter Holmström med personal